PRODUKTOVÝ DIZAJN

Produktovým dizajnom je proces vytvárania použiteľných produktov, počínajúc vymedzením problémov skutočných ľudí a premýšľaním o možných riešeniach. To nakoniec povedie k najlepšiemu dizajnu. Strategický dizajn produktov vedie k relevantným produktom zajtrajška...

BEST MEDIA